1-8 duke treguar të 8

Plac u Niknicu

Plac u Niknicu

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 2052 m2
105 000 metes në Pluzine Rudinice për etno selo

105 000 metes në Pluzine Rudinice për etno selo

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 105000 m2
Banesë ID=385

Banesë ID=385

Niksic

 • Dhomat 1
 • Zona madhësia 24 m2
Vendi ID=306

Vendi ID=306

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 606 m2
Vendi ID=291

Vendi ID=291

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1500 m2
Shtëpia ID=281

Shtëpia ID=281

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 230 m2
Shtëpia ID=203

Shtëpia ID=203

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 2502 m2
Shtëpia ID=160

Shtëpia ID=160

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 391 m2
Plac u Niknicu

Plac u Niknicu

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 2052 m2

21500 euro

105 000 metes në Pluzine Rudinice për etno selo

105 000 metes në Pluzine Rudinice për etno selo

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 105000 m2

840000 euro

Banesë ID=385

Banesë ID=385

Niksic

 • Dhomat 1
 • Zona madhësia 24 m2

22000 euro

Vendi ID=306

Vendi ID=306

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 606 m2

5250 euro

Vendi ID=291

Vendi ID=291

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1500 m2

52000 euro

Shtëpia ID=281

Shtëpia ID=281

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 230 m2

100000 euro

Shtëpia ID=203

Shtëpia ID=203

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 2502 m2

165000 euro

Shtëpia ID=160

Shtëpia ID=160

Niksic

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 391 m2

75000 euro