1-13 duke treguar të 13

Tokë 1000 m2 për ndërtim Në Kolashin

Tokë 1000 m2 për ndërtim Në Kolashin

Smailagiсa Polje

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1000 m2
Trualli në Kolashin për mini hotel ose condo
 • Parkimi

Trualli në Kolashin për mini hotel ose condo

Smailagiсa Polje

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 776 m2
Vendi ID=576

Vendi ID=576

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 16523 m2
Shtëpia ID=568

Shtëpia ID=568

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 225 m2
Vendi ID=529

Vendi ID=529

Smailagiсa Polje

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 749 m2
Vendin 6000m në Matesevo për ndërtimin e një objektit turistik
 • Featured
Vendi ID=419

Vendi ID=419

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 970 m2
Toka në të Kolashinit e ardhshme për ski centr

Toka në të Kolashinit e ardhshme për ski centr

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 749 m2
Vendi ID=396

Vendi ID=396

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 79 m2
Shtëpia ID=300

Shtëpia ID=300

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 300 m2
Vendi ID=180

Vendi ID=180

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 400 m2
Shtëpia ID=126

Shtëpia ID=126

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1602800 m2
Tokë 1000 m2 për ndërtim Në Kolashin

Tokë 1000 m2 për ndërtim Në Kolashin

Smailagiсa Polje

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1000 m2

85000 euro

Trualli në Kolashin për mini hotel ose condo
 • Parkimi

Trualli në Kolashin për mini hotel ose condo

Smailagiсa Polje

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 776 m2

110000 euro

Tokë me shtëpi në qendër Të Kolashinit për ndërtimin e hotelit
 • Parkimi

Tokë me shtëpi në qendër Të Kolashinit për ndërtimin e hotelit

Kolashinit

 • Dhomat 3
 • Zona madhësia 130 m2

220000 euro

Vendi ID=576

Vendi ID=576

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 16523 m2

180000 euro

Shtëpia ID=568

Shtëpia ID=568

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 225 m2

120000 euro

Vendi ID=529

Vendi ID=529

Smailagiсa Polje

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 749 m2

44940 euro

Vendin 6000m në Matesevo për ndërtimin e një objektit turistik
 • Featured

Vendin 6000m në Matesevo për ndërtimin e një objektit turistik

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 6009 m2

120000 euro

Vendi ID=419

Vendi ID=419

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 970 m2

197000 euro

Toka në të Kolashinit e ardhshme për ski centr

Toka në të Kolashinit e ardhshme për ski centr

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 749 m2

44940 euro

Vendi ID=396

Vendi ID=396

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 79 m2

80000 euro

Shtëpia ID=300

Shtëpia ID=300

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 300 m2

130000 euro

Vendi ID=180

Vendi ID=180

Kolashinit

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 400 m2

24000 euro

Shtëpia ID=126

Shtëpia ID=126

Drijenak

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1602800 m2

125000 euro