Lejoni njoftimet të marrin informacion në shfletues për objektet e reja sipas kritereve tuaja

1-10 duke treguar të 10

Big green demesne me 3 ndërtesa Në Danilovrad
 • Ndërtesë e re

Big green demesne me 3 ndërtesa Në Danilovrad

Danilovgrad

 • Dhomat 4
 • Zona madhësia 117 m2
Truall për ndërtimin e resortit në Liqenin Skadar
 • Pamje e detit
Vendi ID=950

Vendi ID=950

Begovinë

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1816 m2
Vendi ID=949

Vendi ID=949

Begovinë

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 1816 m2
Vendi ID=948

Vendi ID=948

Gruda

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 2881 m2
Banesë ngastër toke në Gorica, Danilovgrad në rrugën kryesore
 • Featured
Vendi ID=864

Vendi ID=864

Gruda

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 5000 m2
Vendi ID=951

Vendi ID=951

Begovinë

 • Dhomat 0
 • Zona madhësia 2881 m2